Arctic Smart Village

Arctic Smart Village Oy on kestävän asumisen edelläkävijä. Yrityksen tavoitteena on tehdä maaseutuasumisesta kadehdittavan mukavaa.

Verkkosivulle

Avainsanat

Asumisen palvelut

Palvelut/tuotteet

Älykäs kylä


Yhteystiedot

Juri Laurila, toimitusjohtaja
juri.laurila@arctic2020.fi
info@arctic2020.fi 
+358 40 514 5000
 

Kotisivut 

www.alykyla.fi

Arctic Smart Village Oy on kestävän asumisen edelläkävijä. Yrityksen tavoitteena on tehdä maaseutuasumisesta kadehdittavan mukavaa. 

Arctic Smart Village Oy on alusta asukkaiden, kuntien ja yritysten välillä, joka kehittää kestävää asumista kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnallinen yritys tekee asumisesta oikeudenmukaisempaa, edullisempaa, ekologisempaa, turvallisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää muihin asumisen vaihtoehtoihin nähden asukaslähtöisesti.

Älykylä® -konsepti on uusi asumisen malli. Malli pohjautuu ARA:n kehittämään, ryhmärakennuttamiseen pohjautuvaan rakentamisen ja asumisen asunto-osuuskuntamalliin. Mallissa asumisen ja elämisen kustannuksia pyritään minimoimaan samalla, kun sen laatua parannetaan uudella teknologialla ja uusilla ratkaisuilla. Malli pienentää uudisrakentamisen kynnystä erityisesti maaseutualueilla. Alueet rakentuvat ryhmärakennuttamisena rakentamisen ja rahoituskulujen pienentämiseksi ASV OY:n toimiessa ryhmärakennuttamiskonsulttina ja asukkaiden tukena koko rakennushankkeen ajan. Älykylä® on energiaomavarainen, korkeatasoisen ja kohtuuhintaisen asumisen asuinalue, jossa asukkaalla on hyvä olla.

Älykylässä talous, energiaomavaraisuus, resurssiviisaus ja älyteknologia muodostavat älykkään kokonaisuuden. Älykodit helpottavat asukkaiden arkea, ja mm. sensoriteknologialla voidaan lisätä senioreiden turvallista asumista, Älykkäällä energia- ja dataverkolla parannetaan energiatehokkuutta ja omalla energiantuotannolla vähennetään ilmastopäästöjä ja asumisen kuluja. 

 

Tuotteet ja palvelut:

  • asukashankinnan palvelut kunnille ja asuinalueiden perustajille
  • osuuskunta-asumisen ja ryhmärakennuttamisen neuvontapalvelut
  • aluesuunnittelu
  • vaikuttavan päätöksenteon valmennukset
     

Yhteistyö HIPPA-hankkeen kanssa

Toteutimme yhteistyössä HIPPA -hankkeen kanssa markkinaselvityksen, jonka avulla voimme kehittää ja kohdistaa toimintaamme ja palveluitamme tehokkaammin. Markkinatutkimuksen toteutti Metropolia AMK. Yhteistyö oli alusta asti sujuvaa ja ammattimaista. Markkinatutkimuksen toteuttaneet opiskelijat tekivät järisyttävän hyvää työtä ja saimme paljon arvokasta tietoa yrityksestä, markkinoista, kohderyhmistä ja ihmisten ajatuksista tuotettamme kohtaan. Voimme tulosten myötä paremmin huomioida kaikkien kohderyhmiemme tarpeita ja parantaa asumisen kestävyyttä ja älyteknologian hyödyntämistä osana asukkaiden arkea.

 

 

 

 

 

 

Katso myös Alfa-Studion keskustelu Etätyö – muuttuvatko asumistrendit? Vieraina etätyön asiantuntija Ulla Vilkman, kiinteistövälittäjä Andrei Koivumäki ja Arctic Smart Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila.