Markkina- ja kilpailijaselvitykset

Työkalut

Salassapitosopimus

Työkalut

Salassapitosopimus

Liiketoimintakehityksen raportointi

Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Kiitos ajastasi!

Kaupallistamisen tuki


Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

Ideasta kaupalliseksi tuotteeksi prosessi alkaa idean kirkastuksesta. Tässä vaiheessa työkaluna käytetään Busines Model Canvasia tai Tamkin Y-kampuksella (nykyiseltä nimeltään HUBS) kehitettyä Impact Canvasia. Tämän jälkeen ajatukset siirretään asiakkaisiin ja mietitään yhdessä yrittäjien kanssa heidän asiakkaitaan ja millaista arvoa ko. idea tuo asiakkaille. Työkaluna käytössä on Value Proposal canvas. Lisäksi asiakasosaamista syvennetään Empathy mapin avulla.

Yrittäjien tavoitteena oli nopeasti saada markkinoille MVP (eli minimum viable product), jotta saadaan kerättyä asiakkailta palautetta ja kehitettyä tuotetta mahdollisimman nopeasti ja edullisesti eteenpäin.

Asiakaspolkukartan avulla päästään kehittämään koko palvelupolkua asiakkaan näkökulmasta ja tuotteistamaan palvelu/tuote pidemmälle huomioiden erilaisten asiakkaiden tarpeet.

Viimeisenä vaiheena on tuotteen/palvelun myyminen asiakkaille. Tätä varten tehdään hissipuhe ja hiotaan pitsaus kuntoon. 

 

Kilpailija- ja some-markkinointiselvityksiä opiskelijatiimien toteuttamana


Jo markkinoilla olevat yritykset voivat hyötyä erilaisista selvityksistä, joita ammattikorkeakoulujen liiketalouden opiskelijat kykenevät tuottamaan osana opintojaan. Tyypillisiä selvitysten kohteita ovat kilpailijoiden tuotteiden ja palveluiden vertailu ja asemointi suhteessa yrityksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Myös some-markkinointi edistää yritysten markkinointiponnisteluja digitaalisessa ympäristössä. 
 

Lue lisää