Patiolla.fi -yhteiskehittämispalvelu

30.03.21

Patiolla.fi (www.patiolla.fi) on BusinessOulun tuottama palvelu, jossa yritys tai yhteisö kehittää tuotteita tai palveluja yhteistyössä kohderyhmän käyttäjien kanssa.

Verkkosivulle

Yhteystiedot:

Pirjo Koskiniemi, Avoimen innovaation palveluista vastaava
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com 
+358 40 592 5375

Liisa Pietikäinen, Asiantuntija, avoimen innovaation palvelut ja ennakointi
liisa.pietikainen@businessoulu.com 
+358 40 7050 473

 

Kotisivut:

https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/sahkoiset-palvelut-ja-tyokalut/patiolla

Patiolla.fi on BusinessOulun tuottama palvelu, jossa yritys tai yhteisö kehittää tuotteita tai palveluja yhteistyössä kohderyhmän käyttäjien kanssa. Yhteiskehittämistä toteutetaan verkkoalustalla Patiolla.fi -käyttäjäyhteisöstä kootun kohderyhmän kanssa. Palvelu on ilmainen sekä tuotteita ja palveluita kehittäville organisaatioille että käyttäjäyhteisölle.  

Kehittäminen voi yksinkertaisimmillaan olla vaikka palautteen keräämistä, mutta myös pitkäjänteiset yhteiskehittämisprojektit kokonaan uusien tuotteiden ja palvelujen innovoimiseksi ovat mahdollisia. Käytettävän alustan monipuolinen valikoima toimintoja tukee vuorovaikutusta käyttäjäyhteisön kanssa. Esimerkiksi monivaiheisten käyttäjätestauksien toteuttamisessa voi käyttää opetusmateriaaleja ja koeluonteisia testejä.  

Patiolla.fi -palvelu käyttää digitaalisena toimintaympäristönä Howspace-alustaa. Käytettävissä olevat työkalut kattavat sekä laadullisen että määrällisen aineiston keräämisen, pedagogisen käytön että aineiston tehokkaan analysoinnin. Palvelussa kootaan käyttäjäyhteisö, suunnitellaan kehittämisprojekti ja toteutetaan se fasilitoidusti yhteistyössä kehittäjän kanssa. Työskentelyn tulokset analysoidaan ja luovutetaan kehittäjälle.