OuluHealth Labs

29.07.20

OuluHealth Labs on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveysalan innovaatio-, kehitys- ja testausympäristö. OuluHealth Labs on osa OuluHealth -ekosysteemiä.

Verkkosivulle

Yhteystiedot:

OYS TestLab
Timo Alalääkkölä,
Testaustoiminnan päällikkö 
timo.alalaakkola@ppshp.fi
+358 40 561 4390

Oamk SimLab
Eija Hautala,
Lehtori 
eija.hautala@oamk.fi
+358 50 582 0070

Oulu WelfareLab
Jaana Kokko
Teknologia-asiantuntija 
jaana.a.kokko@ouka.fi
+358 44 7034 030

 

Kotisivu:

https://ouluhealth.fi/labs/

OuluHealth Labs on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveysalan innovaatio-, kehitys- ja testausympäristö. Se koostuu kolmesta eri ympäristöstä: Oulu WelfareLab (kaikki sote-palveluympäristöt, kodit), Oamk SimLab (simulaatioympäristöt) ja OYS TestLab (sairaalaympäristö). OuluHealth Labs on osa OuluHealth ekosysteemiä. 

OuluHealth Labsista yritys saa ammattilaisten ja/tai asiakkaiden palautteen tuotekehityksen joka vaiheeseen. Opiskelijoita osallistetaan toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä toteutetaan sekä yritysten että sote-sektorin tarpeista lähtien.
 
Parhaat kehittämisideat löydetään esimerkiksi matchmaking-tapaamisissa ja tarvelähtöiset ratkaisut avoimilla hakukuulutuksilla. Yhteiskehittämällä idea jalostuu tuotteeksi tai palveluksi. Yritys saa tuote- tai palvelukehityksensä tueksi loppukäyttäjäpalautteen testauksista aidoissa hoito- ja palveluprosesseissa, ihmisten kotona tai laboratorioympäristöissä.
 
Oulu WelfareLab mahdollistaa yrityksille pääsyn aitoihin sote-prosesseihin Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, joissa testauksia tehdään loppukäyttäjien kanssa. Ympäristöinä toimivat mm. hyvinvointikeskukset, kodit sekä Oulun kaupunginsairaala. Oulu WelfareLabin kautta pyritään testaamaan tuotetta tai palvelua osana normaalia arjen toimintaa. Käyttäjäkokeilun kautta yritys saa palautteen juuri niiltä loppukäyttäjiltä, joille tuote tai palvelu on suunnattu: ammattilaisilta sekä kuntalaisilta asiakkaan tai potilaan roolissa.
 
Oamk SimLab -ympäristöt toimivat Oulun ammattikorkeakoululla ja muodostuvat muunneltavista teknologiatuetuista simulaatiostudioista sekä terveydenhuollon erityisalojen ympäristöistä (bioanalytiikka, kuntoutus, optometria, radiografia ja sädehoito ja suunterveydenhoito). Ympäristö tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveysalan tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja henkilöstön koulutukseen. Testauksessa voidaan hyödyntää opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien moniammatillista työpanosta. Ympäristöön kuuluu myös Mahdollistava Koti, jossa yritysten on mahdollista testata palveluasumiseen tai tuettuun kotona asumiseen suunnitellun ratkaisun toimivuutta ja käytettävyyttä siten, että opiskelijat toimivat testaajina asiantuntijaopettajan ohjauksessa. 
 
OYS TestLab on Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimiva testausympäristö. OYS TestLab tarjoaa terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden testata tuotteita todellisessa sairaalaympäristössä ja saada tuotekehityksensä tueksi palautetta hoidon ammattilaisilta. Oulun yliopistollinen sairaala käyttää OYS TestLabia myös omien prosessiensa kehittämiseen ja simuloimaan Tulevaisuuden sairaala -ohjelman projekteja. OYS TestLab on myös digitaalinen testausalusta. Sairaalassa on käytössä yksi maailman ensimmäisistä 5G-mobiilitestausverkoista.  Yritykset voivat jo suunnitteluvaiheessa tehdä turvallisesti integraatiotestauksia sairaalan tai muiden terveydenhuollon tietojärjestelmien kanssa.