Supragarden® Myllypuron seniorikeskuksessa: Kasviportaat Oy:n käyttäjäkokeilu HIPPA-hankkeessa

29.03.21


Loppuvuodesta 2020 Kasviportaat Oy sai mahdollisuuden osallistua HIPPA-hankkeen käyttäjäkokeiluun Myllypuron seniorikeskuksessa. Kokeilu yhdisti monenlaisia toimijoita, ja se tuotti yritykselle runsaasti ideoita tuotteen ja palvelukonseptin jatkokehittämiseksi. Samalla kokemus herätti seniorikeskuksessa ajatuksia luontoavusteisen toiminnan merkityksestä osana yhteisön hyvää arkea. Viherseinän hoito rytmitti asukkaiden päivää, viritti muistoja ja mahdollisti uuden oppimista.

värikäs kukka sisäpuutarhajärjestelmässä

 

Innovaatiokilpailun voitto johti hankeyhteistyöhön

HIPPA-hankkeen yhteistyö Kasviportaat Oy:n kanssa alkoi hankkeen valtakunnallisen innovaatiokilpailun kautta. Yrityksen päätuote on Suomessa valmistettava, patentoitu Supragarden® viherseinä- ja vesiviljelyjärjestelmä. Voittajaehdotuksessaan Kasviportaat Oy ideoi jatkokehittävänsä tuotetta digitaalisten ratkaisujen avulla niin, että se soveltuisi paremmin ja turvallisemmin palvelutalojen asukkaiden käyttöön. Erityisesti haluttiin huomioida ne käyttäjät, joilla on muistisairaus. Yritys oli jo tarkastellut anturiteknologian mahdollisuuksia, ja nyt oli tarkoitus miettiä myös mobiilisovelluksen hyötyjä yleisen käytettävyystutkimuksen lisäksi.

 

Käyttäjäkokeilun toteutus kolmikannassa

Yhteistyö käynnistyi alkukeskustelusta, josta edettiin käyttäjälähtöisen yhteiskehittelyn kautta autenttisessa ympäristössä toteutettuun käyttäjäkokeiluun. Living lab -henkinen käyttäjäkokeilu toteutui yrityksen, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin itäiseen palvelualueeseen kuuluvan Myllypuron seniorikeskuksen kesken. Käyttäjäkokeilutiimiin kuului HIPPA-hankkeen asiantuntijoita sekä Metropolian toimintaterapian opiskelijoita, joilla oli assistentin työssään tärkeä rooli käyttäjäkokeilun tiedonkeruussa sekä tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa.


vanhuksia ja opiskelijoita pöydän ääressä istuttamassa kasveja


Käyttäjäkokeilu toteutettiin kuuden ryhmäkerran aikana toiminnallisessa pienryhmässä, jonka osallistujat rekrytoitiin yhdeltä seniorikeskuksen osastolta. Seniorikeskuksen toimintaterapeutti toimi ryhmänohjaajana, tiimin muut asiantuntijat suunnittelu- ja koordinaatiotehtävissä ja opiskelijat apuohjaajina ja tutkimuksen assistentteina. Toimintaterapia-alan strukturoitujen havainnointimenetelmien avulla saatiin tietoa Supragarden® viherseinän käytettävyydestä ja haluttavuudesta asukkaiden näkökulmasta. Samalla tarkasteltiin sitä, missä määrin viherseinä tukee muistelua ja vuorovaikutusta. Lisäksi tutkittiin ammattilaisten viherseinän käyttöä, tuotteen toimivuutta ja sen soveltuvuutta palveluasumisympäristöön, missä sen turvalliselle käytölle asetetaan runsaasti vaatimuksia mm. liikkumisen apuvälineiden käytön vuoksi. Opiskelijoiden johdolla järjestetyssä hoitajien fokusryhmässä ideoitiin myös ominaisuuksia laitteeseen mahdollisesti liitettävään mobiilisovellukseen.


Viherseinän ja luontoavusteisen puutarhatoiminnan merkitys asukkaille

iäkäs nainen hoitaa sisäpuutarhan kasveja

Supragarden® viherseinällä tapahtuva puutarhatoiminta oli asukkaiden mielestä rentouttavaa ja se mahdollisti uuden oppimista. Asukkailla oli aikaisempaa kokemusta viherkasvien sekä puutarhan hoitamisesta. Viherseinä- ja vesiviljelyjärjestelmä oli heille uutta. Asukkaat olivat uteliaita tutustumaan ja oppimaan siitä, mitä viherseinällä voisi kasvattaa. Yhdessä päädyttiin kokeilemaan vanhan ajan viherkasvien hoitamista. Asukkaat saivat valita mitä viherkasveja hankittiin istutettavaksi viherseinälle. Myös vuodenaika oli tärkeä ottaa huomioon, ja siksi valittiin viherseinälle joulun perinteisiä kasveja. Toki viherseinällä voisi kasvattaa keittiöpuutarhakasvejakin. 

Tutut viherkasvit rakensivat sillan muistoihin. Muistoja jaettiin yhteisen puutarhatoiminnan aikana. Ne herättivät tunteita ja samalla vahvistivat identiteettiä. 

Viherseinällä tapahtuvan luontoavusteisen puutarhatoiminnan hyödyt: 

  • Ylläpitää taitoja
  • Herättää muistoja
  • Rytmittää päivänkulkua 
  • Mahdollistaa harrastamista
  • Rakentaa yhteisöllisyyttä

Käyttäjäkokeilusta saadut kokemukset herättivät pohtimaan sitä, että luontoavusteisuus-ajattelua voisi hyödyntää palveluasumisessa tietoisemmin. Viherkasvien ja viljelemisen harrastamista tulisi mahdollistaa palveluasumisessa yhteisesti enemmän. Asukkaalle merkityksellinen puutarhanhoito antaisi sisältöä hyvään elämään ja vahvistaisi tunnetta kuulumisesta yhteisöön.

 

Kokeilun antia

Käyttäjäkokeilun antia voi punnita monesta näkökulmasta. Kasviportaat Oy toi palautteessaan esiin sen, miten arvokasta oli päästä kehittämään tuotetta yritykselle aivan uudessa käyttöympäristössä. Yritys kiitti kovasti myös opiskelija-assistenttien presentaatiota, joka antoi uusia ideoita tuotteen ja palvelukonseptin jatkokehittämiseksi.

Seniorikeskuksen näkökulmasta käyttäjäkokeilu osoitti, että uuden laitteen käyttöönottovaiheessa tarvitaan priimusmoottoria. Hanke mahdollisti sen, että toimintaterapeutti pystyi ottamaan tämän roolin työyhteisössä. Kun käyttöönottoprosessi on hyvin suunniteltu, uusi laite ei jää nurkkaan pölyttymään, vaan sen mahdollistama toiminta alkaa juurtua palveluasumisyksikön arkeen. 

Käyttäjäkokeilutiimi näki konkreettisesti, miten kokonaiskuva tuotteen käytöstä ja merkityksestä rakentuu ammattiryhmien välisen yhteistyön tuloksena. Onnistunut yhteistyö kysyy rohkeutta ja tilaa tuoda esiin erilaisia näkemyksiä, joiden pohjalta syntyvä lopputulos parhaiten hyödyttää niin yrityksiä kuin myös tuotteita käyttäviä ammattilaisia ja asukkaita.

 

Kirjoittajat:

Suvikki Honkkila, HIPPA-hankkeen projektiasiantuntija, toimintaterapeutti AMK, VTK, M.A., Metropolia AMK
Sirpa Puusti, HIPPA-hankkeen asiantuntija, toimintaterapeutti YAMK, Myllypuron seniorikeskusVideon toteutus:

Käsikirjoitus
Suvikki Honkkila, Minna Kilpeläinen, Tuukka Lindholm, Sirpa Puusti, Jenna Sinkman, Mirja Kiiski

Kuvaus, leikkaus ja äänisuunnittelu:
Tuukka Lindholm

Ohjaus:
Tuukka Lindholm, Suvikki Honkkila, Minna Kilpeläinen