Kuuselakeskuksessa toteutettu hedelmällinen tuotetestaus johti hankintaan, case Medeka

26.11.20


Pirkanmaan Senioripalvelut Oy (nyk. Sointu Senioripalvelut) toimi HIPPA-hankkeessa TAMKin autenttisena testausympäristönä. Tampereen Härmälässä sijaitseva Kuuselakeskus on yksi sen senioritaloista. Kuntosalilla käy sekä talon asukkaita että lähellä asuvia Lähitorin asiakkaita harjoittelemassa ohjatusti tai itsenäisesti. Medekan harjoitteluohjelmiston käyttäjäkokeilu/testaus pohjasi yritykseltä tulleeseen tarpeeseen saada tuotteesta käyttäjäpalautetta juuri ikäihmisiltä eli yritykselle uudelta käyttäjäryhmältä. Yrityksen mielenkiinto oli laajentaa markkinoitaan urheilijoiden ja kuntoilijoiden lisäksi ikäihmisille. 

Hippa-hankkeessa tartuttiin yrityksen tarpeeseen ja tarjottiin tuotteen testausmahdollisuutta Pirkanmaan Senioripalveluille, jossa nähtiin Medekan tuote sopivaksi testattavaksi heidän asiakkailleen ja asukkailleen. Näin eri osapuolten intressit kohtasivat luontevasti ja keväällä 2019 Kuuselakeskuksessa toteutettiin HIPPA-hankkeen ensimmäinen yrityksen kanssa yhteinen tuotetestaus.

Medeka Oy:n harjoitusohjelmassa on valittavissa luonto- tai kaupunkireittejä, joita voi esimerkiksi kuntopyöräillessä tai juoksumatolla juostessa katsoa ja ikään kuin kulkea valitsemassaan maisemassa. Kuuselakeskuksen kuntosalilla ohjelmisto asennettiin televisioon, jonka eteen sijoitettiin NuStep-laite. NuStep on istuma-asennossa käytettävä crosstrainer (HUR). Senioritalon asukkaille ja Lähitorin asiakkaille NuStep on oivallinen, koska se mahdollistaa käytön laajalle käyttäjäryhmälle. 

Testaus suunniteltiin huolellisesti yhteistyössä TAMKin, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n sekä Medeka Oy:n kanssa. Testauksen tavoitteena oli saada palautetta ja kokemuksia siitä, miten tuote soveltuu ikääntyneiden käyttöön, motivoiko ohjelmisto käyttäjiä harjoittelemaan enemmän sekä miten käyttäjät kokevat tuotteen käytettävyyden.

 

Medekan virtuaalireitin testaajia Kuuselakeskuksessa

 

Testauksen käytännön toteutus Kuuselakeskuksessa

Yhteiskehittelyn ja testauksen koordinoivat TAMKin osahankkeen projektipäällikkö Tarja Heinonen sekä projektikoordinaattori Suvi Hagström.  Testauksen käytännön toteutukseen saatiin kaksi TAMKin fysioterapeuttiopiskelijaa, Maija Hurskainen ja Martti Rajala, joiden viisi viikkoa kestänyt Ikääntyneiden fysioterapia -harjoittelujakso toteutui sopivasti Kuuselakeskuksessa. Osana käytännön harjoitteluaan opiskelijat osallistuivat Hippa-hankkeeseen harjoitusohjelman testaajina.

 

Nuori naine polkee kuntolaitetta ja katsoo screeniä


Yhdessä Kuuselakeskuksen fysioterapeutin Marianne Lepistön kanssa opiskelijat saivat vaivatta tarvittavan määrän innokkaita ikäihmistä kokeilemaan kuntosalille tullutta uutta laitetta. Yhteensä testaukseen osallistui 20 ikäihmistä. Iältään he olivat 64-90-vuotiaita ja pääosin Lähitorin asiakkaita. Liikuntatottumuksiltaan suurin osa oli hyvinkin aktiivisia, mutta kokonaisuudessaan testaajaryhmä oli kuvaava otos heterogeenisestä ikäihmisten joukosta. Osallistujien rekrytointi on tärkeä osa testausprosessia ja siinä onnistuttiin hienosti. Myös ”markkinointi” vaikuttaa testattavien löytymiseen. Tärkeää on, että testattavat eivät koe olevansa itse testauksen kohteena vaan se, että heidän kokemuksensa ja palautteensa tuotteesta on se tärkein asia.

Ennen varsinaisen testauksen aloittamista järjestettiin käyttöönottokoulutus, jossa yrityksen edustajat opastivat testaajat ja hankeväen laitteen käyttöön. Käyttöönottokoulutus oli pohjana sille, että opiskelijat pystyivät ohjaamaan osallistujia selkeästi ja perusteellisesti laitteen käyttöön. Tämä mahdollisti onnistuneen testauksen. 
 

Iäkäs nainen polkee kuntolaitetta, nuori mies ja nuori nainen seuraavat takana.

Alkuun ohjelmiston käyttö tapahtui vain ohjatusti, mutta kolmannen viikon aikana seniorit saivat testata NuStepia omatoimisesti. Opiskelijat tekivät ohjelmiston käyttöohjeet kuntosalin seinälle ja heti olikin innokas seniori ollut NuStepilla itsenäisesti polkemassa. Yhdessä toisen kuntoilijan kanssa olivat laittaneet maiseman pyörimään ja alkuverryttely kuntosalitreeniin oli päässyt alkamaan.

Osallistujilta kerättiin palautetta ja käyttökokemuksia modifioidun SUS-kyselyn avulla. Kysely oli muokattu juuri tähän testaukseen soveltuvaksi. Kysely toteutettiin haastattelemalla osallistujat henkilökohtaisesti. Kokeilujen aikana myös havainnoitiin ja ”jututettiin” osallistujia. Näin saatiin kerättyä arvokasta spontaania palautetta. Yritys sai testauksen päätyttyä kyselyn tulokset ja kirjallisen raportin.Noin puolivälissä testausjaksoa järjestettiin paikan päällä Kuuselakeskuksessa puolivälin arviointi. Tämä tapaaminen on myös tärkeä osa testausprosessia. Tapaamisessa voidaan käydä läpi testaus- tai kokeilujakson alussa esille tulleita asioita sekä voidaan vielä tarvittaessa tehdä toimenpiteitä jatkoa ajatellen. Tapaamiseen kutsutaan testauksen eri osapuolet.


Ikäihmisten mielipiteet tärkeintä


Testauksen ansiosta harjoitusohjelmasta saatiin paljon arvokkaita kokemuksia sitä kokeilleilta ikääntyneiltä. Luontoreitit vaikuttavat miellyttävän käyttäjiä enemmän. Maisemat herättävät käyttäjissä mm. muistoja omista matkoista ja ajatuksia metsän mahdollisista eläimistä ja kasvilajeista. 

 

”On tämä mukavampaa kuin valkoista seinää tuijottaa”


Pariisin reitillä muisteltiin omaa matkaa kaupunkiin: 

 

”Riemukaaressa on muuten portaat ja siellä oli taidenäyttely." Kaupunkimaiseman valinneet testattavat tekivätkin reittivalinnan usein sen perusteella, missä kaupungeissa he olivat itse käyneet. Yksi testattu valitsi reitin siksi, koska hänen ystävänsä asuu kyseisessä kaupungissa. Kaupungin historia taas oli yhden testatun valintaperuste.
Käyttäjät mainitsivat, että reitit ja kauniit maisemat herättävät uteliaisuutta ja kiinnostusta. Tämä tuo heidän mielestään lisäväriä harjoitteluun. Kuultiin myös kommentteja ajan nopeasta kulumisesta; ihmeteltiin, että joko 10 minuuttia jo meni. 
 

Kaikki testaajat suosittelisivat ohjelmistoa muille ikääntyneille. Suositustaan he perustelivat mm. seuraavasti: vaihtelun ja uusien asioiden kokeminen, saa ajatukset muualle, aktivoi mielialaa, kannustaa polkemaan enemmän ja antaa sisältöä liikunnalle. Perusteluna mainittiin myös, että jos ei pääse liikkeelle, niin voisi silti katsella maisemia.
 


”Hyvä tapa nähdä maailmaa – muutakin kuin Härmälää!”


Virtuaalireittejä screenillä.
 


Mitä yhteiskehittely antoi eri osapuolille?

Testauksen kallistuessa iltapuolelle järjestettiin Kuuselassa yhteinen palautetilaisuus, jossa summattiin kokemuksia eri osapuolilta.  Yrityksen näkökulmasta toteutus antoi arvokasta palautetta aidoilta käyttäjiltä.  

”Ihan huippu”, kiteyttivät Kalle Punto ja Kimmo Ahokanto Medeka Oy:stä. "Annoimme toteuttajille vapaat kädet toimia ja se kannatti - kaikki odotuksemme toteutuivat. TAMKin yhteistyö toimi loistavasti ja saimme äänemme kuuluviin hienosti. Projektin yhteyshenkilöt olivat sopivan rentoja ja palavereissa oli mukava olla. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä, että lähdimme tähän mukaan!"

Kiitosta sai myös nopeasti ja suunnitelmallisesti toteutettu testaus, jonka HIPPA-hanke mahdollisti. Saatu palaute tuki yrityksen ennakkoajatusta, että ohjelmisto soveltuisi hyvin myös ikääntyneille. Testauksen päähenkilöiltä, ikääntyneiltä, kysyttiin testauksen yhteydessä myös kehittämisajatuksia ohjelmistoon, joten he pääsivät ikään kuin suunnittelijoina mukaan tuotekehitykseen. Useimmat testattavat suhtautuivat ohjelmistoon ja sen kokeiluun suurella mielenkiinnolla ja avoimin mielin. 

Myös Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n esimiesjoukko kuulosteli innostuneena yhteenvetoa kokemuksista. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy kiinnostui jatkamaan testauksen jälkeen ratkaisun käyttöä senioritaloissa ja ratkaisu päädyttiin hankkimaan senioritalojen asiakkaiden käyttöön. Medeka Oy:n harjoitusohjelman helppo siirrettävyys eri senioritalojen välillä nähtiin hyvänä ominaisuutena. 

Opiskelijat, kuntoutuksen tulevat ammattilaiset, kokivat osallistumisen hankkeeseen ja testaukseen opettavaiseksi ja avartavaksi – kokemus toi näkemystä hankkeen toteuttamiseen ja käytännön kuvioihin. ”Oli mukavaa osallistua toteutukseen, jossa ajatuksena on etsiä motivaatiotekijöitä ikääntyneiden liikunnalle, koska koemme sen tärkeäksi”, Maija Hurskainen ja Martti Rajala kertoivat. Myös ikääntyneiden kohtaaminen antoi positiivisia kokemuksia: ”Oli antoisaa kommunikoida ikääntyneiden ihmisten kanssa vähän syvällisemmin. Ihmiset ehkä avautuivat enemmän testaustilanteessa, kuin muuten olisivat tehneet. Testauksen toteuttaminen sujui hyvin, ehkä jopa paremmin kuin odotimme: Ihmiset lähtivät tosi hyvin mukaan.” 


Videon toteutus:
Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus ja äänitys: Minna Kilpeläinen
Leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm

Kirjoittajat:

Suvi Hagström, DI, fysioterapeutti AMK, LitM, projektikoordinaattori, TAMK/TKI-palvelut
Tarja Heinonen, TtM, fysioterapeutti, Terveystieteiden tohtoriopiskelija, Kehittämispäällikkö, TAMK/TKI-palvelut

Kuvat:

Suvi Hagström