Vooler

Vooler on etäpalveluiden tekemiseen suunniteltu video- ja äänipuhelupalvelu, jolla tehdään ikäihmisille etähoivaa, etäkuntoutusta, vertaisryhmätapaamisia ja palvelumuotoiltuja etäpalveluita.

Verkkosivulle