Tammenlehväkeskus

Tammenlehväkeskus tarjoaa monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille elämän eri tilanteisiin ja turvallisia asumispalveluja ikäihmisille.

Verkkosivulle

Avainsanat
Asumispalvelu

Palvelu / tuote
Sosiaali- ja terveyspalvelu, kuntoutuspalvelu
 

Yhteystiedot / Contact

Tammenlehväkeskus Oy
Kenttäkatu 17
33500 Tampere

Kotisivut
http://www.tammenlehvakeskus.fi/

 

Tammenlehväkeskus on vuonna 2007 perustettu Tammenlehväsäätiön omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarjoamme monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille elämän eri tilanteisiin ja turvallisia asumispalveluja ikäihmisille. Olemme keskittyneet neurologisten, ortopedisten, ikääntyvien sekä muistisairaiden kuntoutukseen ja hoitoon. 


Digitaalinen tuote/ palvelu

Tammenlehväkeskuksessa on vuoden alusta aloitettu amputaatiokuntoutujien etäkuntoutuspilotti Video Visit- laitteistoa hyödyntäen. Etäkuntoutus on tarkoitettu asiakkaalle kotiin tarjottuna palveluna. Etäkuntoutuksen avulla osa kuntoutuskäynneistäsi toteutetaan videovälitteisesti etävastaanottona. Tätä varten asiakas saa kotiinsa tabletti-tietokoneen.

Palvelu mahdollistaa muun muassa ryhmä- ja henkilökohtaisen etäkuntoutuksen, automaattiset muistutukset sekä sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen “kahvilapalvelun” kautta. 


Yhteistyö HIPPA-hankkeen kanssa

Tammenlehväkeskus tekee yhteistyössä TAMK:n kanssa etäkuntoutukseen liittyvää pilottia, joka on osa HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumistahanketta.

Kesäkuussa TAMK:n opiskelijat selvittivät Tammenlehväkeskuksen ortopedisen osaston moniammatillisen tiimin käyttökokemuksia, uskomuksia ja kehittämisideoita liittyen etäkuntoutukseen ja käytössä olevaan etäkuntoutusohjelmaan. Haastatteluun osallistui 5 hoitajaa, 3 fysioterapeuttia ja 1 sosiaalityöntekijä. Tulokset käytiin yhdessä läpi ja sen pohjalta tehtiin yhteistyölle jatkosuunnitelma. Loppuvuoden tavoitteena onkin kehittää etäkuntoutuksen sisältöä ja palvelua, sekä kerätä käyttökokemuksia moniammatilliselta työryhmän lisäksi myös kuntoutujilta. Amputaatiokuntoutujien lisäksi etäkuntoutusmahdollisuutta tarjotaan jatkossa myös muille ortopedisille kuntoutujille sekä geriatrisille kuntoutujille.