Health Invest Finland Oy

My + Care® -ratkaisutekniikka tuottaa ja tulkitsee tietoja terveydenhuollon tarjoamiseksi vanhusten ja muiden haavoittuvien ryhmien erityistarpeisiin.

Verkkosivulle