Etäpalvelu Helmi Oy

Etäpalvelu Helmi on hoivaorganisaatioiden, pk-yrittäjien ja oppilaitosten tukena ikäteknologian hyödyntämisessä ja palvelumuotoilussa kohti onnistunutta ikääntymistä.

Verkkosivulle