Digi-HTA

18.01.22

Digi-HTA-arviointien avulla saadaan puolueeton asiantuntija-arvio digitaalisten tuotteiden ja palveluiden soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön ja hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointitoimintaa hallinnoi ja toteuttaa kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA), joka toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Verkkosivulle

Yhteystiedot:

fincchta(at)ppshp.fi

Kotisivu:

www.digi-hta.fi

Digi-HTA:n avulla saadaan luotettava ja puolueeton arvio terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digitaalisista tuotteista ja palveluista päätöksenteon tueksi. Arviointi tuottaa tietoa tuotteiden ja palveluiden

  • vaikuttavuudesta
  • kustannuksista
  • turvallisuudesta
  • käytettävyydestä ja saavutettavuudesta
  • tietoturvasta ja -suojasta
  • sekä kaikista keskeisistä asioista, mitkä tulee ottaa huomioon tuotteen käyttöönoton yhteydessä (esim. vaadittavat hoitoprosessi ja IT-muutokset, integraatio muihin järjestelmiin, tuotetuki, koulutukset jne.).

Digi-HTA-arviointi on maksuton teknologiayrityksille.

Arviointi perustuu yrityksen tuotteestaan tai palvelustaan toimittamaan tietoon sekä kirjallisuuskatsaukseen. Yritys tuottaa tiedot omasta tuotteestaan tai palveluistaan kyselylomakkeiden avulla. Arvioinnin avulla yritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa soveltuvuuden terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Yritys voi hyödyntää arviointia myös tuotteensa tai palvelunsa jatkokehittämisessä.

Digi-HTA-arviointitoimintaa hallinnoi ja toteuttaa kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA), joka toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Digi-HTA-arvioinnit julkaistaan FinCCHTA:n verkkosivuilla: www.digi-hta.fi. Terveydenhuollon edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi tehdessään markkinakartoitusta, ennen hankintaa, hankinnan yhteydessä tai tuotteiden pilotointia aloitettaessa.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: