Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut

29.07.20

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita ja opiskelijoita oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi.

Verkkosivulle

Yhteystiedot:

Minna Elomaa-Krapu, innovaatiojohtaja
minna.elomaa-krapu@metropolia.fi
+358 50 532 6331

Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja
anna-maria.vilkuna@metropolia.fi
+358 40 334 7929

 

Kotisivu:

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/innovaatiokeskittymat/asiakaslahtoiset-hyvinvointi-ja-terveyspalvelut


 

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä luo uudenlaista ajattelutapaa ja uudenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita ja opiskelijoita oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä ovat:

  • ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen
  • tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen
  • syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen

Hajautetun ja pirstaloituneen tutkimuksen sijaan innovaatiokeskittymä ylläpitää tutkimusverkostoa – ekosysteemiä, joka on muodostunut yhteisen haasteen ratkaisemisen ympärille. Ekosysteemin periaatteita ovat kumppanuus, vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus. Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylä, jossa innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä. Turbiinissa puolestaan tuetaan opiskelijoiden kasvamista yrittäjyyteen.

Innovaatiokeskittymän hankkeet jakaantuvat neljään teemaan:

  • Osallisuuden ja toimijuuden vahvstaminen
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  • Älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut
  • Yrittäjyys- ja johtamisosaamisen edistäminen ja kehittäminen 

 

Lue lisää Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymästä

 

HyMy-kylä

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta) on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö.

Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana toimivassa HyMy-kylässä innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä. Autenttisella oppimisympäristöllä mahdollistamme opiskelijoille tulevaisuuden taidot ja työelämälle tarvittavat osaajat.

Oppimisympäristössä harjoitellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä, yksilöllistä palveluiden muotoilua, uusien palveluiden konseptointia sekä innovatiivista kehittämistä. HyMy-kylän toiminta on moniammatillista.

Lue lisää HyMy-kylästä

 

Metropolia Proof Health

Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille, tutkimuslaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen prekliiniseen testaukseen, pilotointiin, validointiin ja verifiointiin. Tilat mahdollistavat myös muut sosiaali- ja terveysalan tutkimukset. Tarjoamme myös tuotekehitys- ja tutkimuskumppanuutta sekä regulaatio-ohjausta. Metropolian laajat työelämäverkostot sekä opiskelija-, tutkija- ja asiantuntijayhteistyö mahdollistavat kumppanuutta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, opetustoimintaan kytkettynä.

Lue lisää Metropolia Proof Healthista
 

Yrityskiihdyttämö Turbiini

Turbiini Yrityskiihdyttämö on Metropolian operoima toimintamalli, joka tukee aloittavia startup-yrityksiä pääkaupunkiseudulla sekä toimii Metropolian sisäisenä kiihdyttämönä opiskelijavetoisille yritysideoille. Turbiini auttaa liiketoimintaideoita muuttumaan tiimeiksi, startup-yrityksiksi ja kasvuyrityksiksi.

Myllypuro Turbiini toimii Myllypuron kampuksella.

Kiihdyttämössä hyödynnetään kumppanuusverkoston osaamista. Tämä toteutuu yhteistyössä sparraajien, Metropolian asiantuntijalehtoreiden sekä pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen parissa toimivien yhteisöjen kanssa.

Lue lisää Turbiinista