Centria HealthLab

22.03.21

Centria HealthLab on Centria-ammattikorkeakoulun terveysteknologian tuotteiden innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja koulutusympäristö.

Verkkosivulle

Yhteystiedot 

Heidi Hintsala, projektipäällikkö (RoboSote) 
heidi.hintsala@centria.fi 
+358 40 185 6259
 

Centria HealthLab on Centria-ammattikorkeakoulun Keski-Pohjanmaalla toimiva yrityksiä sekä sote-alan toimijoita yhdistävä ja palveleva terveysteknologian tuotteiden innovaatio-, demonstraatio-,  kehitys- ja koulutusympäristö.


HealthLab perustuu laajaan terveysteknologia-alan verkostoekosysteemiin, avoimeen innovaatiotoimintaan, monialaiseen osaamiseen, sekä digitalisaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja automaatiotekniikkaa hyödyntävien ratkaisuiden, sekä uusien toimintamallien soveltamiseen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Se yhdistää innovatiivisen palvelukonseptin sekä fyysisen tilan, jossa on kehittynyttä hoiva-alan robotiikkaa, automaatiota hyödyntäviä apuvälineitä, sekä digitaalisia ratkaisuja ja tuotteita. Niiden avulla tuetaan terveysteknologia-alan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, uudistamista ja uuden liiketoiminnan luomista, sekä uudistetaan alan koulutusta vastaamaan työelämän muuttuneita tarpeita. Lisäksi HealthLabin liikuteltavat laite- ja sovellusratkaisut mahdollistavat testauksen ja käyttäjäkokeilut niiden aidoissa käyttöympäristöissä.


Centria HealthLabissa voidaan toteuttaa yhteiskehittelyä, käyttäjäkokeiluja ja testauksia liittyen innovaatioprosessin eri vaiheisiin, sekä tarjota tukea tuotteiden ja palvelujen kaupallistamiseen.

HealthLab-ympäristö sisältää kehittynyttä laitetekniikkaa seuraaville alueille:

  • Itsenäinen kotona asuminen
  • Palveluasumisen ja kotihoidon turvallisuus
  • Etäyhteydenpito, -vuorovaikutus ja -kuntoutus
  • Etädiagnostiikka
  • Toimintakyvyn ja vireyden ylläpito
  • Hoivatoimintojen avustaminen