Avanto-yrittäjyysohjelma: työpajat ja valmennuspalvelut

29.07.20

Avanto-yrittäjyysohjelma on tarkoitettu kaikille Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Verkkosivulle

Yhteystiedot:

Terho Jylhälehto / Oamk
terho.jylhalehto@oamk.fi
+358 50 587 0814

 

Kotisivu:

https://oamk.fi/avanto

Avanto-yrittäjyysohjelma on tarkoitettu kaikille Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ohjelmaan pääsee mukaan myös esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Ohjelmaan voi hakea mukaan silloin, kun se opiskelijalle parhaiten sopii. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan halu työllistää itsensä. 

Avanto-yrittäjyysohjelmassa opitaan yrittäjämäinen tapa tehdä töitä. Valmentajat antavat apua ja konkreettisia neuvoja itsensä työllistämiseksi.

  • taidot työksi
  • bisnesidean toimivuuden selvittäminen osana opintoja valmentajien kanssa
  • oman yrityksen kehittäminen
  • mahdollisuudet yrityskauppoihin osana opintoja

Avanto-yrittäjyysohjelma räätälöidään aina kunkin liikeidean tarpeiden mukaiseksi. Kullekin liikeidealle nimetään oma yrittäjyysvalmentaja. Tapaamisissa valmentaja auttaa opiskelijaa/tiimiä etenemään suunnitelmallisesti hyödyntäen nykyaikaisia liikeidean kehittämiseen suunniteltuja menetelmiä. Teemakohtaisissa työpajoissa työstetään omaa liikeideaa nykyaikaisia työkaluja ja menetelmiä hyödyntäen valmentajien ohjauksessa.
Osa työpajoista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi.
 
Avanto-yrittäjyysohjelma toteutetaan osana opintoja. Työmäärästä ja tarpeesta riippuen ohjelman laajuus on 3-10 opintopistettä. Opinnot ovat tarjolla Oulun ammattikorkeakoulun ja avoimen ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmassa. Avannossa opitaan hyödyllisiä taitoja niin yrittäjyyttä kuin työelämääkin varten. Oleellista on selvittää liikeidean potentiaali johtipa se sitten yrittäjyyteen tai ei.
 
Opiskelijat ja henkilöstön edustajat voivat hakea rahoitusta uudenlaisen konseptin/liikeidean kaupallisen potentiaalin testaamiseen. Rahoitusta on mahdollista saada ostopalveluihin, materiaalihankintoihin, matkoihin sekä oppilaitosten henkilöstön palkkakuluihin. Uutta rahoituskanavaa kutsutaan Proof of Concept -rahoitukseksi (PoC). Rahoituksella pyritään tukemaan ja nopeuttamaan uudenlaisten liiketoimintakonseptien kaupallistamista Oulun oppilaitoksissa.